دتکتور

دتکتور حرارتی افزایش دما

دتکتور دودی

smoke detector

دتکتور حرارتی

heat detector

فلیم دتکتور

flame detector

بیم دتکتور

Beam detector

دتکتور مولتی

multi detector

دستگاه مرکزی کنترل پنل

دستگاه مرکزی کنترل پنل

Central Control Panel

شستی

شستی

manual call point

آژیر

آژیر

Alarm

آژیر

Alarm

ماژول اینترفیس

ماژول اینترفیس

ماژول اینترفیس

ماژول اینترفیس

ماژول اینترفیس

کارت شبکه

کارت شبکه

Network Card

پنل تکرارکننده

پنل تکرار کننده

repeater panel

دتکتور نمونه برداری دودی

دتکتور نمونه برداری دودی

Air sampling detector

Video Detector

ویدئو دتکتور

Video Detector

نرم افزار مدیریت حریق (نظارت بر حریق)

super vision

نرم افزار مدیریت حریق

Super vision