پروژه ها

برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت گراند تکنیک

نصب راه اندازی و پشتیبانی سیستم های اعلام و اطفاء حریق در پروژه های بزرگ شهری