دتکتور

مولتی دتکتور

Multi Detector

دتکتور دودی

Smoke Detector

دتکتور حرارتی

Heat Detector

دتکتور گازی

Gas Detector

دتکتور منواکسیدکربن

CO Detector

دستگاه مرکزی کنترل پنل

دستگاه مرکزی کنترل پنل

Centeral Control Panel

شستی

شستی

Manual Call Point

آژیر

آژیر فلاشر

Alarm flasher

آژیر

Alarm

ماژول

ماژول

Master Detection Module Kmay

پنل تکرار کننده

پنل تکرار کننده

Repeater Control Panel

(CO sensor) کنترل پنل

کنترل پنل (co sensor)

CO Sensor Zafirco Control Panel