download iconDownload Datasheet

 دتکتور دودی (Smoke Detector)

دتکتور دودی مدل (A30XHA / A30XHAS) المانی جهت تشخیص و شناسایی دود در هنگام بروز حریق می باشد و در صورت شناسایی دود هشداری را به کنترل پنل ارسال می کند .این دتکتور دودی بر اساس اثر TYNDALL(شکست نور در مکان تاریک) طراحی شده است. 

ویژگی های دتکتورهای دودی: 

  • ارتفاع کم دتکتور (45 میلیمتر با احتساب پایه دتکتور)
  • دارای دو LED برای شناسایی فرمان الارم از هر جهتی
  • قابلیت اتصال به اندیکاتور
  • نصب آسان