ویدئو دتکتور

 

 

 

 

 

Video detector

یکی از پیشرفت های قابل توجهی که در زمینه حفاظت در برابر آتش اتفاق افتاده است استفاده از Video detector ها در تشخیص شعله و دود است که با استفاده از تصایر ویدیویی این امر محقق می شود.

این سیستم ها با استفاده از یک دوربین و تحلیل مبتنی بر نرم افزار، تصاویر ویدیویی را پردازش می کنند و می تواند الگوهای بخارات ، دود و شعله را تعیین نمایند.

از جمله مزایایی این روش تشخیص می توان به تشخیص زود هنگام شعله و آگاهی از موقعیت آن در اماکن بزرگ که دارای سرمایه زیاد نیز می باشند اشاره کرد.قابلیت کنترل از راه دور را دارند و تصاویر بدست آمده از این سیستم را می توان بایگانی کرد.

استفاده از سیستم های تشخیص آتش (Video detector ) برای عملیات های تجاری و صنعتی زیر نیز مورد استفاده قرار می گیرند:

  • مناطق فضای باز مثل میادین و سکوهای نفتی
  • عملیات استخراج از معادن
  • مکان های بسته مثل کارخانه های صنعتی
  • دیگ های بخار و سایر بخش های کشتی
  • توربین ها
  • برخی اتاق های تمیز یا اتاق های شیمیایی و…

دقت داشته باشید که دوربین ها برای تشخیص زود هنگام نیاز به مشاهده آتش دارند، بنابراین باید درمورد محل استقرار دوربین دقت شود تا میدان دید منطقه تشخیص مورد نظر بسته نشود ، دوربین ها در چند محل نصب شوند و منطقه روشن باشد.