beam detector

download iconDownload Datasheet

بیم دتکتور

بیم دتکتورها تجهزاتی هستند که از یک پرتوی نور تابیده شده برای شناسایی دود و تشخیص آتش سوزی در مناطق بزرگ استفاده می کند. اصولا در ساختمان هایی استفاده می شوند که در آن نصب دتکتور دودی سقفی غیر اقتصادی بوده یا به دلیل ارتفاع زیاد امکان نصب وجود نداشته باشد.از جمله کاربردهای آن می توان به حفاظت از فضاهای بزرگ ، انبارها، سوله ها، سالن های موزه ها و کارخانجات …اشاره کرد.

بیم دتکتورها معمولا شامل دو قسمت ۱) فرستنده ۲) گیرنده می باشند. در برخی از برندها گیرنده و فرستنده جدا از هم بوده و در مدل های دیگر فرستنده و گیرنده بر روی یک دستگاه قرار دارد و امواج نوری توسط یک آیینه  Reflector بازتابش می شوند.