دتکتور منواکسید کربن

 

 

 

 

 

Download Datasheet download icon

 دتکتور منواکسیدکربن (CO)

دتکتورگاز CO وسیله ای است که جهت تشخیص گاز بی رنگ و بی بو و در حین حال سمی CO به کار برده می شود.شایان ذکر است که این سنسور مبتنی بر فعالیت الکتروشیمیایی است و میزان غلظت CO در محیط را سنجیده و اطلاعات را به کنترل پنل ارسال می کند و در صورت لزوم پنل تهویه و آلارم ها را فعال می نماید.