پنل تکرار کننده

download iconDownload Datasheet

این پنل قابلیت نشان دادن عملکرد و اشکالات هرمدار را دارا می باشد و علاوه بر آن خطوط ارتباطی را نیز حفاظت نموده و اشکالات بوجود آمده را مشخص می نماید.این دستگاه کلیه عملیاتی را که در سیستم اعلام حریق بوقوع می پیوندد و روی دستگاه کنترل اصلی نشان داده می شود را تکرار کرده و محل دقیق آتش سوزی و خطوط معیوب را مشخص نموده و امکان کنترل و بازرسی کل سیستم را فراهم می نماید.

به کمک این دستگاه می توان وضعیت پنل اصلی اعلام حریق را در مکان دیگر مانیتور و به نمایش درآورد؛ به عنوان مثال اگر در پروژه ای (فرضا انبار یا …) یک یا چند پنل اعلام حریق با هر تعداد زون نصب و اجرا گردند و اتاق نگهبانی در مکان دیگری باشد و بخواهیم در زمان حریق، علاوه بر اینکه پنل اعلام حریق به آژیر ها و فلاشرها فرمان دهد و اتاق حراست را نیز برای اقدامات لازم مطلع کنیم باید از دستگاه تکرار کننده یه Repeater استفاده نمود.

این پنل صرفا جهت نظارت بوده و کنترل و برنامه ریزی سیستم از این طریق امکان پذیر نمی باشد .