شیر قطع کن پروانه ای (Butterfly Valve/ِDuyar)

شیر قطع کن پروانه ای (Butterfly Valve/Duyar) در ابتدای خطوط شبکه اطفاء حریق نصب می شود. از جمله ویژگی های این شیر نسبت به شیرهای معمولی که می توان ذکرکرد:

  • قابلیت تشخیص شیر در حالت باز یا بسته به صورت چشمی
  • قابلیت ارسال سیگنال به بخش کنترل و ارسال هشدار قطع به کنترل پنل در صورت قطع جریان برق
  • وجود گیربکس که باعث تسریع انتقال قدرت جهت باز یا بسته شدن شبکه در زمان اضطرار می شود

در شیرهای معمولی رسوب سبب قفل شدن شیر می شود اما انتقال قدرت جهت قطع یا وصل در این شیرها سبب تسریع و آماده بودن شبکه در زمان اضظرار می شود.

استانداردها: (برای مشاهده کلیک کنید)

butterfly-valve-certificate

certificate 1

butterfly-valve-certificate

certificate 2

butterfly-valve-certificate

certificate 3