دتکتور حرارتی (Heat Detector)

download iconDownload Datasheet

دتکتور حرارتی افزایش دما

 این گونه از دتکتورها بر اساس نرخ تغییرات حرارتی و سرعت افزایش دما عمل می کنند. دو عامل موثر در عملکرد آشکارسازها افزایش دما و مدت زمان افزایش دما می باشد.هنگامی که دمای محیط تحت پوشش سنسور در بازه زمانی مشخص بیش از حد تعریف شده افزایش یابد این آشکار ساز عمل کرده و اخطار به پنل مرکزی ارسال می شود .

تفاوت این دتکتور با دتکتور حرارتی دما ثابت بدین صورت می باشد که در هنگام وقوع آتش به محض این که دمای اطراف سنسور به یک دمای ثابت (به طور متداول 58 درجه سانتی گراد) رسید، سنسور عمل کرده و پیام اخطار به پنل مرکزی اعلام می شود.