مجتمع تجاری – اداری آبان پلازا

این پروژه در زمینی به مساحت 2600 متر مربع در 12 طبقه مشتمل بر 150 واحد تجاری، 70واحد اداری، حدود 2600 متر مربع هایپرمارکت و پارکینگ با مساحت بالغ بر 7800مترمربع می باشد.

آدرس : مشهد . بلوار هاشمیه . نبش هاشمیه 6