برج تجاری اداری آرمیتاژ گلشن

این پروژه در زمینی به مساحت 4100 مترمربع با زیربنای 50000 مترمربع در 33 طبقه مشتمل بر 300 واحد تجاری (طبقات 1- تا 3) ، 140 واحد اداری (طبقات 5 تا 28) و پارکینگ (طبقات 2-و4-) می باشد.

آدرس : مشهد . نبش هفت تیر 8 . خیابان گلشن