مجتمع تجاری اداری آلبان

این پروژه در زمینی به مساحت 1150 مترمربع و زیر بنای 7000 مترمربع شامل 15 طبقه (2 طبقه تجاری تجاری، 2 طبقه پارکینگ و 11 طبقه اداری و مجموعا 37 واحد) می باشد.

آدرس : مشهد . بلوار معلم . نبش معلم 16