مجتمع مسکونی لویزان

این پروژه در زمینی به مساحت حدود 19759 متر مربع با زیر بنای حدود 97000 متر مربع و پروانه اولیه 610 واحد مسکونی، در 18 طبقه احداث شده است.

آدرس : مشهد . بلوار نماز . بلوار دلاوران