نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه بین المللی جدید اصفهان دارای 47 هکتار زمین می باشد. سالن اصلی نمایشگاه اصفهان با مساحت 21 هزار مترمربع در اولین فاز این پروژه افتتاح خواهد شد. این مجموعه همچنین دارای محوطه فضای باز به مساحت 30 هزار مترمربع می باشد.

آدرس : اصفهان – کمربندی شرق – روبروی شهرک روشن دشت – جنب پادگان شهید بهشتی