مرکز تجاری – گردشگری کوه سر مال

این پروژه با زیربنایی بالغ بر 24000 مترمربع در 5 طبقه و در مجاورت مرکز تعطیلات و سرگرمی کوه سر در انتهای بولوار هاشمیه می باشد.

تعداد واحدهای این مجموعه حدود 220 واحد تجاری که قابلیت تجمیع را دارند.

آدرس : مشهد. بلوار هاشمیه . نبش هاشمیه 62