پروژه مجتمع تجاری – اداری یاس (کوه نور)

این پروژه در زمینی به مساحت حدود 2972 مترمربع با زیر بنای کلی 68199 متر مربع شامل 34381 متر مربع زیربنای تجاری در 287 واحد ،19431 متر مربع زیر بنای پارکینگ و1935 متر مربع زیر بنای ورزشی و تفریحی و 12032 متر مربع فضای مشاعات و تاسیسات و… در 30 طبقه طراحی گردیده است.

آدرس : مشهد بلوار فردوسی . میدان جانباز. یاس 2