مجتمع تجاری – اقامتی 17 شهریور (صدر)

این پروژه در زمینی به مساحت 8654 مترمربع با زیربنای حدود 110000 مترمربع در 21 طبقه شامل 6 طبقه با کاربری تجاری، 4 طبقه پارکینگ طبقاتی و 11 طبقه هتل پنج ستاره صدر می باشد.

آدرس : میدان هفده شهریور. مقابل بازار رضا