نرم افزار نظارت بر حریق

نرم افزار مدیریت حریق 

در طول تاریخ همواره از آتش به عنوان پدیده ای که باعث پیشرفت بشریت شده است نام برده می شود اما شایان ذکر است که در کنار مفید بودنش همواره برای انسان و طبیعت خطر آفرین نیز بوده است و در بعضی از موارد آتش سوزی ساختمان ها و مراکز انسانی و مناطق طبیعی بعضاً جبران ناپذیر است.

در این میان همواره مهندسان در پی یافتن راه حل هایی جهت پیش بینی و مهار خطر احتمالی ناشی از آتش سوزی بوده اند و کمپانی دف هم از این امر مستثنا نبوده و یکی از پیشگامان طراحی نرم افزار مدیریت حریق بوده است ونسل پیشرفته ای از نرم افزار به نام Visio DEF3Dرا طراحی و توسعه داده است.

این پیشرفت باعث شده است که به کمک آن بتوان بر روی کلیه تجهزات ایمنی ساختمانی نیز نظارت کرد و تمامی تجهیزات و پروسه مربوط به اعلام و اطفاﺀ حریق، دوربین ها، سیستم های امنیتی و راه های خروج اضطراری را تحت پوشش قرار داد.