سیستم گازی CO2

یکی از انواع سیستم های اطفاﺀ حریق ، سیستم گازی می باشد و در زمانی که سیستم های آبی، فوم و پودر سیستم هایی ناکارآمد هستن و قادر به خاموش کردن حریق نمی باشند و یا عوامل خاموش کننده آسیب های جدی به سیستم ها می زنند از سیستم اطفاﺀ حریق گازی استفاده می شود.یکی از زیرمجموعه های سیستم اطفاﺀ حریق گازی، سیستم CO2 می باشد.

دی اکسید کرین گازی بی رنگ، بی بو، غیر قابل احتراق، نارسانا، خشک، غیر خورنده و غیرمخرب است.

در سیستم اطفا حریق CO2 از آنجایی که گاز دی اکسید کربن سنگین تر از هواست روی آتش را می پوشاند و سبب خفگی آتش می شود و پس از خاموش شدن آتش تبخیر شده و اثری از آن باقی نمی ماند .

این گاز به محض تخلیه دچار انبساط می شود و به دلیل سرعت بالا و زیاد شدن حجم ناگهانیش باعث برودت شدید در محل نزول می شود و به صورت یک ابر سفید (یخ خشک) محیط را در بر می گیرد و با جذب حرارت از محیط به صورت گاز در می آید.

از مزایای سیستم اطفا حریق CO2 که می توان به آن اشاره کرد عایق بودن در برابر جریان الکتریکی است .

فضای مورد نیاز جهت ذخیره سازی CO2 دو برابر FM200 می باشد.

از جمله کاربردهای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. مخازن و مایعات قابل اشتعال شامل : حلال‌ها، تانک‌های رنگ و ورنیش، اتاق‌های تهیه و پمپاژ رنگ، سالن‌های رنگ آمیزی، مخازن نفت، اتاق‌های آزمایش موتور، موتورخانه، صنایع چاپ و

  2. مخاطرات الکتریکی و الکترونیکی شامل: پست‌های برق، تونل‌های کابل، اتاق‌های ترانس، اتاق سوئیچ گیر و

  3. مخاطرات گروه A حریق شامل: آرشیوها و بایگانی‌های راکد و