سمینار طراحی سیستم های اطفاﺀ حریق آبی در شهر آمل در تاریخ 7 تیر 1400

این سمینار با رویکرد آشنایی با سیستم های اطفا حریق به میزبانی شرکت پیشگامان ایمن صنعت آسمان طبرستان و مشارکت شرکت گراند تکنیک و نمایندگان کمپانی Duyar ترکیه و با حضور اعضای محترم انجمن انبوه سازان و فعالین صنعت ، اعضای شورای شهر آمل ، مهندسین سازمان نظام مهندسی و مسئولین سازمان آتش نشانی برگزار گردید .