شیر یک طرفه خشک (Dry Alarm Valve/Duyar)

شیر یک طرفه خشک (Dry Alarm Valve/Duyar) به گونه ای می باشد که گاز جایگزین آب بوده و در محیط هایی کاربرد دارد که در آن لوله ها و آبپاش ها امکان قرار گرفتن تحت دمای انجماد را دارند،از جمله این اماکن می توان به گاراژها، پارکینگ ها، فروشگاه ها، اتاق های زیر شیروانی، ویترین فروشگاه ها و اشاره کرد.