Gas detector

download iconDownload Datasheet (RGCC)

download iconDownload Datasheet (RGA)

دتکتور گاز(Gas Detector)

دتکتور گازی تجهیزی است که به منظور شناسایی گازهای سمی و خطرناک ، قابل اشتعال و انفجار مورد استفاده قرار می گیرد.این دتکتور در اماکنی که امکان نشت گازهای سمی و خطرناک وجود دارد نصب می شود و هر گونه نشت احتمالی را شناسایی و به پنل مرکزی اعلام می نماید و باعث فعال کردن سیستم های آلارم ، ارسال دستور قطع مسیر گاز، قطع برق، فعال کردن سیستم تهویه وتمهیدات ایمنی و خاموش کردن بخش های لازم می شود.