شیر دروازه ای با نشانه گر وضعیت ( OS&Y/Duyar)

شیر دروازه ای با نشانه گروضعیت (OS&Y/Duyar) یکی از شیرهای پرکاربرد در صنایع، شیرقطع کن دروازه ای یا کشویی نوع OS&Y می باشد. در این شیرها کنترل جریال سیال از طریق گردش یک شیر فلکه بوده که این گردش باعث حرکت ساقه شیر و بالا و پایین رفتن دیسک یا دروازه شیر می شود. دراین شیرها ساقه (Stem) و یوغ (Yoke) بیرون از بدنه شیر قرار گرفته اند .از قابلیت های این شیرعملکرد در فشارهای بالا بوده و از آب بندی مطلوبی برخوردارمی باشد. دومین ویژگی این شیر قابل تشخیص بودن وضعیت باز یا بسته شیر می باشد. از جمله کاربردهای این شیرها در سیستم های اطفاء حریق و سامانه های آتش نشانی و عمدتا در ابتدای رایزرها و پایپینگ پمپ ها و مخازن می باشد .

استانداردها: (برای مشاهده کلیک کنید)

OS-Y-Gate-valve-certificate

certificate 1